Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:36 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 27.5°
Sáng/Tối
26/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.7/ 27.5°
Sáng/Tối
26.4/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.3/ 29.8°
Sáng/Tối
26.2/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.1°
Sáng/Tối
28.3/ 31.4°
Áp suất

996 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 29.7°
Sáng/Tối
29.2/ 30.5°
Áp suất

993 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 29.5°
Sáng/Tối
27.5/ 31.9°
Áp suất

994 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38.6/ 30°
Sáng/Tối
29.4/ 32.6°
Áp suất

994 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.9°
Sáng/Tối
29.1/ 30.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.6/ 29.7°
Sáng/Tối
28.2/ 31.1°
Áp suất

999 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 29.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Thấp/Cao

26°/35.1°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.96 km/giờ

Điểm ngưng

27.8 °C

Chỉ số UV

0