Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:35 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
10/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
21/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Bầu trời quang đãng 22°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Thấp/Cao

13°/23°

Độ ẩm

29%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.07 km/giờ

Điểm ngưng

3 °C

Chỉ số UV

0.17