Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:53 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Ít mây
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
14/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Ít mây
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Ít mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Bầu trời quang đãng
Thành Phố Thái Nguyên
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Thấp/Cao

13°/26°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0