Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:26 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa cường độ nặng
Thành Phố Thái Nguyên
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

3.78