Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:48 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
24.9/ 23°
Sáng/Tối
23.1/ 24.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.3/ 23.5°
Sáng/Tối
23.6/ 24.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 22.8°
Sáng/Tối
21.3/ 26.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.6/ 23.2°
Sáng/Tối
20.5/ 27.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 23.6°
Sáng/Tối
22.4/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 13.2°
Sáng/Tối
23/ 16.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.8/ 11.5°
Sáng/Tối
11.9/ 12.9°
Áp suất

1026 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.4/ 11.5°
Sáng/Tối
10.7/ 12.4°
Áp suất

1027 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
10.4/ 12.5°
Sáng/Tối
10.5/ 12.9°
Áp suất

1029 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.3/ 13.8°
Sáng/Tối
13/ 21.2°
Áp suất

1027 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:18
Mây rải rác
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 23.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Thấp/Cao

21.7°/27°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0