Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:09 | 23/04/2024
Thấp/Cao
23.6/ 23.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.9/ 23.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.7/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.3/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.9/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây rải rác 24.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Thấp/Cao

22.4°/32.5°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

20.2 °C

Chỉ số UV

0