Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:53 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:41
Mưa vừa
Đã cập nhật 25 phút trước
Mưa cường độ nặng 27°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0