Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:31 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
10/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
21/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Thấp/Cao

13°/23°

Độ ẩm

30%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.59 km/giờ

Điểm ngưng

4 °C

Chỉ số UV

0