Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:53 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
27.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 26.1°
Sáng/Tối
23.7/ 34.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 26.9°
Sáng/Tối
24.2/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27°
Sáng/Tối
24.9/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.5°
Sáng/Tối
25.8/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.6°
Sáng/Tối
26.5/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.4°
Sáng/Tối
26.4/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 29.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25.4°
Sáng/Tối
26.9/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Thấp/Cao

23.8°/35.3°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0