Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:42 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

992 mb

Gió

10.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Huyện Đồng Hỷ
Đã cập nhật 8 phút trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Thấp/Cao

22°/35°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.66 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0