Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:39 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.4°
Sáng/Tối
27.2/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27.8/ 28.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.1°
Sáng/Tối
27.4/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.6°
Sáng/Tối
28.7/ 27.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.3°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.2°
Sáng/Tối
27.1/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 26.6°
Sáng/Tối
27.9/ 29.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.7°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.5°
Sáng/Tối
28.3/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.8°
Sáng/Tối
28.4/ 30.2°
Áp suất

999 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.3°
Sáng/Tối
28.5/ 29.8°
Áp suất

997 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.2°
Sáng/Tối
28.8/ 30.7°
Áp suất

997 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 28.4°
Sáng/Tối
28.3/ 30.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 30.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.2°
Sáng/Tối
27.7/ 29.6°
Áp suất

998 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27°
Sáng/Tối
28.1/ 29.3°
Áp suất

997 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.6°
Sáng/Tối
28.1/ 29.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 29°
Áp suất

997 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.5°
Sáng/Tối
28.8/ 29.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.8°
Sáng/Tối
28.3/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.2°
Sáng/Tối
28.1/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.5°
Sáng/Tối
28.6/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 29.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.5°
Sáng/Tối
28.9/ 29.5°
Áp suất

998 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:28
Mưa vừa
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 30.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Thấp/Cao

25.1°/32.1°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

6.44 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

27.3 °C

Chỉ số UV

1.04