Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:58 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
27.4/ 26.1°
Sáng/Tối
27.8/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28.3°
Sáng/Tối
25.9/ 33.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26.7/ 33.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 27.7°
Sáng/Tối
26.8/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 28.9°
Sáng/Tối
26.3/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.6°
Sáng/Tối
27.6/ 36.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.5/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.2°
Sáng/Tối
26.5/ 32.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26.4/ 33.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 32.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 33.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.2°
Sáng/Tối
26.6/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.8°
Sáng/Tối
26/ 32.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.9°
Sáng/Tối
25.3/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Thấp/Cao

25.5°/28.5°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

0.93