Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:11 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Mưa nhẹ
Huyện Đồng Hỷ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0