Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:25 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

999 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Huyện Đồng Hỷ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Thấp/Cao

21°/24°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0