Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:35 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Thấp/Cao

20°/38°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.53