Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:33 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Bầu trời quang đãng
Huyện Đồng Hỷ
Đã cập nhật 60 phút trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

6.69