Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:03 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:32
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0