Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:36 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mây thưa
Huyện Thái Thụy
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.51 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0