Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:40 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
30.6/ 29.6°
Sáng/Tối
28.6/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 28.6°
Sáng/Tối
27.2/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 28.9°
Sáng/Tối
27.2/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28.3°
Sáng/Tối
27.8/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 28.1°
Sáng/Tối
28/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 26.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 28.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 29.7°
Sáng/Tối
28.1/ 29.2°
Áp suất

998 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 29.4°
Sáng/Tối
29.8/ 29.7°
Áp suất

997 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.4°
Sáng/Tối
28.7/ 29.9°
Áp suất

995 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 29.2°
Sáng/Tối
28.4/ 29.8°
Áp suất

995 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 27.6°
Sáng/Tối
28.3/ 27.3°
Áp suất

997 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 29.4°
Sáng/Tối
28.5/ 30.1°
Áp suất

997 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.1°
Sáng/Tối
29.9/ 30.8°
Áp suất

997 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.8°
Sáng/Tối
28.3/ 29.3°
Áp suất

995 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:32
Mưa vừa
Đã cập nhật 14 phút trước
Mưa nhẹ 28.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Thấp/Cao

27.9°/31.6°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.84 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0