Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:35 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
15.3/ 15.9°
Sáng/Tối
14.1/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.4/ 20.3°
Sáng/Tối
16.9/ 19.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22.4°
Sáng/Tối
21.8/ 23.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.2/ 21.3°
Sáng/Tối
22.6/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.1/ 22.6°
Sáng/Tối
23/ 22.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.8/ 18.1°
Sáng/Tối
21.1/ 19.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.8/ 18.8°
Sáng/Tối
18.2/ 18.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 20.2°
Sáng/Tối
19.6/ 20.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.9/ 21.2°
Sáng/Tối
20.6/ 21.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.2/ 19.7°
Sáng/Tối
20.7/ 19.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 19.2°
Sáng/Tối
18.4/ 19.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 21.4°
Sáng/Tối
20.9/ 22.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22.5°
Sáng/Tối
22.2/ 23.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 22.4°
Sáng/Tối
22.2/ 23.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.7/ 19.7°
Sáng/Tối
20.4/ 19.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 17.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:58
Thấp/Cao

15.9°/26.4°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

9.9 °C

Chỉ số UV

4.47