Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:10 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:46
Mưa nhẹ
Huyện Thái Thụy
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:37
Thấp/Cao

20°/22°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.98 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0