Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:57 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

998 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
29/ 35°
Áp suất

997 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Huyện Thái Thụy
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây rải rác 31°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Thấp/Cao

29°/35°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.46 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

7.9