Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:03 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

17.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

19.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

10.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa vừa
Huyện Thái Thụy
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây rải rác 33°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.27 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0