Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:05 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Mây thưa
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa cường độ nặng 25°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.63 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.64