Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:48 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

9.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

10.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

10.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

10.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:23
Mưa nhẹ
Huyện Thái Thụy
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 30°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.67 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

9.64