Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:40 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 28.8°
Sáng/Tối
27.8/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 29°
Sáng/Tối
27.4/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.8/ 27.4°
Sáng/Tối
28.2/ 29.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.2/ 25.7°
Sáng/Tối
26.4/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.6/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.5/ 28.6°
Sáng/Tối
27.7/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.2/ 29.1°
Sáng/Tối
28.4/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.1/ 29.1°
Sáng/Tối
29.9/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.3/ 29.8°
Sáng/Tối
30/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.8/ 29.7°
Sáng/Tối
28.8/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 28.5°
Sáng/Tối
28.5/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28.3/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.4/ 28.4°
Sáng/Tối
28.2/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.7/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.9/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 28.4°
Sáng/Tối
28.7/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.9°
Sáng/Tối
28.2/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.9/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.8°
Sáng/Tối
28.6/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.8°
Sáng/Tối
28.6/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.9°
Sáng/Tối
28.5/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27.1/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 28.7°
Sáng/Tối
27.4/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.6/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.8°
Sáng/Tối
28.3/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây cụm 27.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Thấp/Cao

25.5°/30.4°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.14 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

1.4