Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:51 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
18.7/ 18.5°
Sáng/Tối
18.7/ 18.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 19.9°
Sáng/Tối
18.9/ 18.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.8/ 19.2°
Sáng/Tối
19.5/ 20.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.7/ 18.9°
Sáng/Tối
18/ 18.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.8/ 20.8°
Sáng/Tối
18.9/ 20.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 21.3°
Sáng/Tối
20.4/ 21.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.5/ 14.5°
Sáng/Tối
18.1/ 15.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.2/ 14.1°
Sáng/Tối
13.7/ 14.8°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.5/ 18°
Sáng/Tối
14.7/ 17.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 21.5°
Sáng/Tối
18.2/ 20.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:59
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:56
Thấp/Cao

17.1°/19.8°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.81 km/giờ

Điểm ngưng

17.1 °C

Chỉ số UV

0