Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:57 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Bầu trời quang đãng
Huyện Thái Thụy
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 16°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:12
Thấp/Cao

16°/23°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.88 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0