Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:44 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 27.1°
Sáng/Tối
25.3/ 28.1°
Áp suất

996 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 28.2°
Sáng/Tối
26.9/ 30.9°
Áp suất

995 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.2/ 30.2°
Sáng/Tối
27.8/ 30.2°
Áp suất

996 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 30.9°
Sáng/Tối
29.5/ 30.3°
Áp suất

998 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 27.4°
Sáng/Tối
29.5/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 25.9°
Sáng/Tối
26.3/ 25.7°
Áp suất

997 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

998 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 27.3°
Sáng/Tối
26.6/ 28.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 29.3°
Sáng/Tối
27.8/ 32.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30.1°
Sáng/Tối
28.9/ 33.1°
Áp suất

998 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Thấp/Cao

26.4°/35.8°

Độ ẩm

88%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.41 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0