Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:11 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa vừa
Huyện Thái Thụy
Đã cập nhật 10 phút trước
Mưa cường độ nặng 25°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Thấp/Cao

24°/28°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết