Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:05 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
12/ 14°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:13
Mưa nhẹ

16:00

17°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.89 km/giờ

19:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.03 km/giờ

22:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.21 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:13
Nhiều mây

01:00

15°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.25 km/giờ

04:00

15°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.28 km/giờ

07:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.61 km/giờ

10:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.95 km/giờ

13:00

20°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.28 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.83 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.44 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.4 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:13
Nhiều mây

01:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.85 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.12 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.63 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.21 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.88 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.58 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.7 km/giờ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
18/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:13
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.48 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.55 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.1 km/giờ

10:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
5.22 km/giờ

13:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
5.07 km/giờ

16:00

14°C / 14°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.89 km/giờ

19:00

14°C / 14°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.75 km/giờ

22:00

14°C / 13°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.63 km/giờ
Ngày/Đêm
15/ 17°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:13
Mưa nhẹ

01:00

14°C / 13°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.53 km/giờ

04:00

14°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.52 km/giờ

07:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.36 km/giờ

10:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.32 km/giờ

13:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.13 km/giờ

16:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.99 km/giờ

19:00

17°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.85 km/giờ

22:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.64 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Nhiều mây

01:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.3 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.39 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.31 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.88 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.21 km/giờ
Huyện Đông Hưng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:13
Thấp/Cao

14°/20°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.11 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

1.25