Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:56 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20.5/ 22.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.9°
Sáng/Tối
23.5/ 24.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 23.5°
Sáng/Tối
24.7/ 24.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 23.9°
Sáng/Tối
24/ 24.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.3/ 23.1°
Sáng/Tối
23.3/ 24.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.7/ 23.4°
Sáng/Tối
23.6/ 24.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 23.2°
Sáng/Tối
23.4/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.5°
Sáng/Tối
23.8/ 25.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.5/ 24.7°
Sáng/Tối
23.9/ 25.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.3/ 17.2°
Sáng/Tối
22.6/ 18.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18.7°
Sáng/Tối
16.6/ 17.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.3/ 19.1°
Sáng/Tối
19/ 20.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.6/ 13.9°
Sáng/Tối
17.5/ 15.3°
Áp suất

1026 mb

Gió

8.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.5/ 13.7°
Sáng/Tối
12.5/ 14.1°
Áp suất

1028 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
15.3/ 14.1°
Sáng/Tối
12.3/ 15.9°
Áp suất

1027 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
16.3/ 14.9°
Sáng/Tối
13.1/ 15.8°
Áp suất

1028 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16.5°
Sáng/Tối
13.1/ 16°
Áp suất

1025 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 18.8°
Sáng/Tối
16.5/ 18.8°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 18.1°
Sáng/Tối
18/ 19.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 18.5°
Sáng/Tối
18.7/ 18.7°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.8/ 17.6°
Sáng/Tối
17.6/ 17.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.3/ 17.4°
Sáng/Tối
17.2/ 17.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.7/ 17.9°
Sáng/Tối
17.5/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.7/ 17.8°
Sáng/Tối
17.9/ 17.3°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.3/ 18.4°
Sáng/Tối
17.7/ 18.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 18°
Sáng/Tối
18.3/ 19.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.7/ 19.2°
Sáng/Tối
18.6/ 19.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
21.7/ 19.2°
Sáng/Tối
18.8/ 19.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21.8/ 19.7°
Sáng/Tối
18/ 19.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 20.3°
Sáng/Tối
19/ 20.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 17.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 16.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Thấp/Cao

17.2°/28.8°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

10.9 °C

Chỉ số UV

0