Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:08 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
33.5/ 29.2°
Sáng/Tối
29.6/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.4°
Sáng/Tối
29/ 31.8°
Áp suất

996 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 30.6°
Sáng/Tối
30/ 31.8°
Áp suất

996 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30.6°
Sáng/Tối
30.8/ 31.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.6°
Sáng/Tối
29.9/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 29.2°
Sáng/Tối
29.9/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 29.2°
Sáng/Tối
29.4/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.5°
Sáng/Tối
29.2/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 29.4°
Sáng/Tối
28.8/ 30.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 29.7°
Sáng/Tối
29/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 29.9°
Sáng/Tối
29.7/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 29.6°
Sáng/Tối
29.5/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.6°
Sáng/Tối
29.3/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29.8°
Sáng/Tối
30/ 31.2°
Áp suất

999 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29.8°
Sáng/Tối
29.5/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.1°
Sáng/Tối
29.1/ 31.2°
Áp suất

999 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 30.4°
Sáng/Tối
29.2/ 31.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.2°
Sáng/Tối
29.6/ 31.6°
Áp suất

998 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29.7°
Sáng/Tối
29.8/ 30.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28°
Sáng/Tối
29.6/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.4°
Sáng/Tối
28.6/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 29.1°
Sáng/Tối
28.7/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 31°
Sáng/Tối
30.1/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 29.7°
Sáng/Tối
30.6/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29°
Sáng/Tối
29.4/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.9°
Sáng/Tối
29.3/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.4°
Sáng/Tối
29.4/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 29.7°
Sáng/Tối
29.6/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Thấp/Cao

26.6°/36.7°

Độ ẩm

89%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0