Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:02 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 24°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Nhiều mây
Huyện Đông Hưng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:26
Thấp/Cao

21°/26°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0