Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:53 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
16.5/ 17.4°
Sáng/Tối
15.8/ 17.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19.4°
Sáng/Tối
17.5/ 19.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.5/ 18.9°
Sáng/Tối
19.2/ 18.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.4/ 20.6°
Sáng/Tối
18.7/ 20.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 21.7°
Sáng/Tối
20.4/ 21.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.9/ 15.4°
Sáng/Tối
18.2/ 15.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.5/ 14.4°
Sáng/Tối
12.2/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 18.1°
Sáng/Tối
14.4/ 18.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.7/ 21.1°
Sáng/Tối
19.1/ 21.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 22.2°
Sáng/Tối
22.8/ 23.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:00
Mây cụm
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:57
Thấp/Cao

16.5°/21°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.21 km/giờ

Điểm ngưng

12.3 °C

Chỉ số UV

3.1