Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:54 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:13
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:13
Ít mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:13
Ít mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Ít mây
Huyện Đông Hưng
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây rải rác 18°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:13
Thấp/Cao

18°/26°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.2 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0