Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:16 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 26.3°
Sáng/Tối
27.5/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 26.3°
Sáng/Tối
25.7/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.9/ 25.9°
Sáng/Tối
26.2/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.7°
Sáng/Tối
25.5/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 25.8°
Sáng/Tối
23.8/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.7°
Sáng/Tối
24.1/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.1°
Sáng/Tối
25.5/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.3/ 26.3°
Sáng/Tối
26/ 32.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.5/ 28.7°
Sáng/Tối
25.3/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.4/ 26.5°
Sáng/Tối
27.8/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24.5/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.9°
Sáng/Tối
24.5/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Nhiều mây
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây rải rác 27.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Thấp/Cao

25.5°/33.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.59 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

0