Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:56 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

997 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 38°
Áp suất

995 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

997 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa vừa
Huyện Đông Hưng
Đã cập nhật 24 phút trước
Bầu trời quang đãng 30°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Thấp/Cao

29°/38°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.32 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0