Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:54 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:11
Nhiều mây
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Thấp/Cao

18°/23°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.49 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0