Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:12 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
17/ 13°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:45
Nhiều mây
Huyện Đông Hưng
Đã cập nhật 1 phút trước
Ít mây 17°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:36
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.64 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0