Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:11 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 27.8°
Sáng/Tối
25.7/ 28.7°
Áp suất

996 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.4/ 27.2°
Sáng/Tối
26.8/ 30.7°
Áp suất

995 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.6/ 29.4°
Sáng/Tối
28/ 31.3°
Áp suất

995 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 29°
Sáng/Tối
28.5/ 29.6°
Áp suất

998 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26°
Sáng/Tối
29.4/ 27.2°
Áp suất

999 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 25.1°
Sáng/Tối
26.6/ 25.8°
Áp suất

997 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.9/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 26.2°
Áp suất

998 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.9°
Sáng/Tối
25.6/ 28.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 29.5°
Sáng/Tối
27.1/ 29.5°
Áp suất

999 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 30°
Sáng/Tối
28/ 30.1°
Áp suất

996 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.4/ 30.6°
Sáng/Tối
29.4/ 30.6°
Áp suất

996 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 27.3°
Sáng/Tối
29.1/ 28.4°
Áp suất

998 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 26.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28.8°
Sáng/Tối
26.4/ 28.9°
Áp suất

999 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 29°
Sáng/Tối
28.4/ 29.8°
Áp suất

997 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Thấp/Cao

26.5°/36.3°

Độ ẩm

89%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0