Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:14 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

13.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

15.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa vừa
Huyện Đông Hưng
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây thưa 33°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.12 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0