Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:02 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
31/ 26.7°
Sáng/Tối
25.1/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.3°
Sáng/Tối
25.5/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 24.5°
Sáng/Tối
24.2/ 24.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mưa vừa 30.9°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 35.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Thấp/Cao

24.1°/30.5°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

9.07 km

Gió

4.31 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

1.99