Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:02 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
36.9/ 27.8°
Sáng/Tối
24.8/ 35.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:04
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.6/ 27.8°
Sáng/Tối
24.6/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.4/ 28.4°
Sáng/Tối
24.9/ 35.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.3/ 28.5°
Sáng/Tối
26.2/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.2/ 28.4°
Sáng/Tối
26.7/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 28.5°
Sáng/Tối
27/ 32.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27.3°
Sáng/Tối
25.4/ 32.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.7/ 28.8°
Sáng/Tối
25.7/ 33.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.5/ 28°
Sáng/Tối
26.1/ 33.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.9/ 28.4°
Sáng/Tối
25.2/ 34.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.3/ 28.1°
Sáng/Tối
26.1/ 32.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.7/ 28.3°
Sáng/Tối
27.5/ 33.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.8/ 29.5°
Sáng/Tối
26.6/ 34.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.9/ 29.2°
Sáng/Tối
27.9/ 34.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.3/ 28.4°
Sáng/Tối
27.9/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:06
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 24.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:04
Thấp/Cao

24.5°/39.4°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.95 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0