Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:14 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 27.3°
Sáng/Tối
25.9/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.5/ 26.5°
Sáng/Tối
25.4/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.4°
Sáng/Tối
25.2/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.9/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 27.5°
Sáng/Tối
26.1/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.2°
Sáng/Tối
26.1/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.3°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.5/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.1°
Sáng/Tối
27/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.5°
Sáng/Tối
26.6/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.8°
Sáng/Tối
26.5/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.6°
Sáng/Tối
26.3/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28°
Sáng/Tối
27.1/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Thấp/Cao

25.2°/31.8°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.13 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

3.72