Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:45 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.5/ 26°
Sáng/Tối
24.2/ 27.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24.1/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 26.7°
Sáng/Tối
23.1/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 32.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 30.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.2°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 26.9°
Sáng/Tối
24.3/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 26.8°
Sáng/Tối
25.7/ 32.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.5/ 32.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.3°
Sáng/Tối
24.9/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa vừa 24.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Thấp/Cao

23.4°/32.3°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0