Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:19 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
38/ 30.4°
Sáng/Tối
29.5/ 33.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.4/ 30.3°
Sáng/Tối
28.2/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.3/ 31.2°
Sáng/Tối
28.7/ 33.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.8/ 32.1°
Sáng/Tối
29.4/ 34.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 31.5°
Sáng/Tối
30.6/ 33.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.6/ 30°
Sáng/Tối
29.7/ 33.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 30.5°
Sáng/Tối
28.3/ 32.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.7/ 29.1°
Sáng/Tối
29.6/ 32.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29.5°
Sáng/Tối
28.7/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 29.4°
Sáng/Tối
28.3/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 31°
Sáng/Tối
28.1/ 33.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.2/ 28.9°
Sáng/Tối
29.3/ 32.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.9/ 31.9°
Sáng/Tối
28.2/ 33.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.1/ 28.8°
Sáng/Tối
30/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 29.2°
Sáng/Tối
28/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.9/ 29.2°
Sáng/Tối
28.8/ 33.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.1/ 30.1°
Sáng/Tối
28.1/ 34.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.7/ 31°
Sáng/Tối
29/ 33.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.2/ 28.2°
Sáng/Tối
29/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 29.8°
Sáng/Tối
28.8/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 29.8°
Sáng/Tối
28/ 32.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 28°
Sáng/Tối
28.7/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.9°
Sáng/Tối
27.2/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.6°
Sáng/Tối
27.8/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.4°
Sáng/Tối
27.2/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.7°
Sáng/Tối
27.6/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 26.8°
Sáng/Tối
26.8/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.3/ 28.3°
Sáng/Tối
27.1/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.9/ 27.7°
Sáng/Tối
28/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 28.7°
Sáng/Tối
28.3/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:07
Thấp/Cao

26.8°/41.6°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.56 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

2.68