Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:26 | 24/05/2024
Thấp/Cao
28.2/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.3/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.7/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
34.9/ 34.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
37.4/ 38°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
37.9/ 37.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.3/ 31.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.2/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 35.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Thấp/Cao

27.6°/37.6°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0.87