Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:21 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
26/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 25°
Sáng/Tối
25.5/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23.4/ 26.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.5°
Sáng/Tối
24.5/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.5°
Sáng/Tối
25.8/ 31.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.8°
Sáng/Tối
25.9/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25°
Sáng/Tối
25.6/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa vừa
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa nhẹ 24.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Thấp/Cao

24.6°/27.6°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.62 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0