Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:12 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 24.6°
Sáng/Tối
24.3/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 25.5°
Sáng/Tối
23.9/ 32.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 26.6°
Sáng/Tối
24.4/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.1/ 27°
Sáng/Tối
24.4/ 32.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 33.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 24.8°
Sáng/Tối
26.7/ 32.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 32.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.2°
Sáng/Tối
23/ 32.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 32.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Thấp/Cao

24.9°/33.7°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.25 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

9.43