Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:49 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24.5/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24.3/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.3°
Sáng/Tối
24.3/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 23.5°
Sáng/Tối
24.5/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.4°
Sáng/Tối
24.1/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.9°
Sáng/Tối
24.6/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26.8/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 24.5°
Sáng/Tối
25.6/ 25.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Thấp/Cao

25°/30.8°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.81 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0