Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:53 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 26°
Sáng/Tối
24.9/ 30.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.4/ 24.3°
Sáng/Tối
23.4/ 31.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.4/ 25.3°
Sáng/Tối
23.4/ 32.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 33.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.8°
Sáng/Tối
24.3/ 32.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26.5°
Sáng/Tối
24.5/ 32.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.3/ 32.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 32.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 26.5°
Sáng/Tối
24.4/ 32.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.5/ 31.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.9/ 23.8°
Sáng/Tối
23.3/ 30.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

9.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.5/ 22.2°
Sáng/Tối
21.5/ 27.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

9.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25.4/ 22.7°
Sáng/Tối
20.5/ 27.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.6/ 23.5°
Sáng/Tối
21/ 29.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:37
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Thấp/Cao

23.7°/33.5°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.08 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0