Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:31 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 26.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ

07:00

24.5°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
4.48 km/giờ

10:00

25.6°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.04 km/giờ

13:00

28.7°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
0.49 km/giờ

16:00

27.7°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.87 km/giờ

19:00

26.4°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.54 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.28 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24.6/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa vừa

01:00

24.9°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.69 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.02 km/giờ

07:00

25.6°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.35 km/giờ

10:00

29°C / 33.7°C
Mây cụm Mây cụm
68%
2.26 km/giờ

13:00

32.2°C / 36.1°C
Mây cụm Mây cụm
56%
1.52 km/giờ

16:00

32.8°C / 35.6°C
Mây cụm Mây cụm
55%
0.8 km/giờ

19:00

26.2°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
3.72 km/giờ

22:00

24.8°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.61 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.2°
Sáng/Tối
25/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ

01:00

24.6°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.35 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.64 km/giờ

07:00

24.2°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.99 km/giờ

10:00

28.4°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.71 km/giờ

13:00

31.2°C / 35.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.1 km/giờ

16:00

31.7°C / 35.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
0.37 km/giờ

19:00

28.7°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.14 km/giờ

22:00

24.3°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.68 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.14 km/giờ

04:00

24.9°C / 24.2°C
Mây cụm Mây cụm
89%
0.42 km/giờ

07:00

25.1°C / 25.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
86%
1.9 km/giờ

10:00

29.7°C / 33.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
68%
1.19 km/giờ

13:00

32.3°C / 36.1°C
Mây cụm Mây cụm
58%
2.24 km/giờ

16:00

30.5°C / 35.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
0.52 km/giờ

19:00

27.7°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.04 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.75 km/giờ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 30.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.03 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.79 km/giờ

07:00

24.7°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.71 km/giờ

10:00

28.9°C / 30.3°C
Mây cụm Mây cụm
65%
3.48 km/giờ

13:00

30.5°C / 33.5°C
Mây cụm Mây cụm
60%
1.96 km/giờ

16:00

30.8°C / 34.4°C
Mây cụm Mây cụm
60%
1.81 km/giờ

19:00

26.7°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.59 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.72 km/giờ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây

01:00

24.9°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
86%
2.2 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.1 km/giờ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa nhẹ 24.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Thấp/Cao

24°/32.7°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0