Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:04 | 09/12/2023
Thấp/Cao
25.6/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.5/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.7/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.4/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.6/ 32.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.5/ 32.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.5/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Thấp/Cao

24.4°/34°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.31 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

9.43