Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:02 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 26°
Sáng/Tối
25.6/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.6°
Sáng/Tối
24.5/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.5°
Sáng/Tối
24.7/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Thấp/Cao

24.3°/30.9°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

5.55 km

Gió

4.1 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

1.33