Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:25 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mây rải rác

13:00

30.7°C / 34.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
61%
0.3 km/giờ

16:00

30.1°C / 34.2°C
Mây cụm Mây cụm
63%
2.1 km/giờ

19:00

28.2°C / 30.6°C
Mây cụm Mây cụm
74%
2.75 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
87%
3.4 km/giờ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.9/ 31.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây

01:00

25.1°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
84%
2.56 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.47 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.37 km/giờ

10:00

29.3°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.18 km/giờ

13:00

32.2°C / 36.4°C
Mây cụm Mây cụm
53%
0.53 km/giờ

16:00

32.3°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.1 km/giờ

19:00

28.3°C / 30.8°C
Mây cụm Mây cụm
70%
3.03 km/giờ

22:00

26.4°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
79%
2.91 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 26°
Sáng/Tối
24.3/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Nhiều mây

01:00

24.7°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
85%
2.79 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.74 km/giờ

07:00

24.1°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.75 km/giờ

10:00

28.3°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.85 km/giờ

13:00

31.2°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.82 km/giờ

16:00

32°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
1.38 km/giờ

19:00

27.2°C / 30.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.39 km/giờ

22:00

25.6°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.95 km/giờ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.1°
Sáng/Tối
23.8/ 32.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Nhiều mây

01:00

25°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.56 km/giờ

04:00

23.3°C / 24.1°C
Mây cụm Mây cụm
93%
1.55 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.44 km/giờ

10:00

29.7°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
2.28 km/giờ

13:00

32.7°C / 34.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
2 km/giờ

16:00

32.8°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
1.24 km/giờ

19:00

28.7°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.37 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.67 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.1°
Sáng/Tối
24.6/ 32.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Mây rải rác

01:00

24.7°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
84%
2.29 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
86%
1.35 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
84%
2.37 km/giờ

10:00

30.1°C / 33.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
64%
2.99 km/giờ

13:00

32.9°C / 35.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
51%
2.08 km/giờ

16:00

32.1°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
0.54 km/giờ

19:00

27.1°C / 30.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
3.63 km/giờ

22:00

26.1°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.59 km/giờ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.3°
Sáng/Tối
24.1/ 33.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Nhiều mây

01:00

25.3°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.71 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.29 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.05 km/giờ

10:00

30.4°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
3.13 km/giờ
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Thấp/Cao

25°/33.7°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.3 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

8.62