Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:47 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.9/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 31.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.5/ 26.8°
Sáng/Tối
24.3/ 32.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 32.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26°
Sáng/Tối
24.5/ 32.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24.2/ 32.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.5/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 32.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 24.2°
Sáng/Tối
23.6/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 23.5°
Sáng/Tối
23.1/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.7/ 23.5°
Sáng/Tối
22.9/ 29.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:36
Mây rải rác
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 25.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Thấp/Cao

24°/32.8°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.53 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0.3