Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:19 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.9/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.8/ 25.8°
Sáng/Tối
26.6/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 27°
Sáng/Tối
25.5/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.2°
Sáng/Tối
26.5/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 27.3°
Sáng/Tối
26.2/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.3°
Sáng/Tối
27.9/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.8°
Sáng/Tối
27/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.9°
Sáng/Tối
26.9/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

9.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.8°
Sáng/Tối
26.1/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Thấp/Cao

26.5°/32.6°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.87 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0