Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:27 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.79 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.6