Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:02 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 29.2°
Sáng/Tối
28.3/ 40.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.5/ 30°
Sáng/Tối
27.6/ 39.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 29.4°
Sáng/Tối
27.2/ 39.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 29.6°
Sáng/Tối
27.7/ 39.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 29.8°
Sáng/Tối
28.2/ 40°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.1/ 31.6°
Sáng/Tối
28.7/ 40.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 30.4°
Sáng/Tối
28/ 40.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:07
Thấp/Cao

27.9°/42°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.69 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

2.68