Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:09 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mưa vừa
Tây Ninh
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:49
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.51 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.67