Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:02 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
23/ 35°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
23/ 34°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 36°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
25/ 38°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 37°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây thưa 31°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:06
Thấp/Cao

23°/39°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.82 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0