Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 05:27 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:30
Mưa nhẹ
Tây Ninh
Đã cập nhật 46 phút trước
Ít mây 24°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:35
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0