Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:01 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa vừa
Tây Ninh
Đã cập nhật 9 phút trước
Ít mây 33°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.35 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

10.3