Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 22:45 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mưa nhẹ
Tây Ninh
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:53
Thấp/Cao

22°/35°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.1 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0