Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:17 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa vừa
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

7.88 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

10.79