Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:33 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 29.8°
Sáng/Tối
26/ 33.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28°
Sáng/Tối
27.9/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.1/ 29.2°
Sáng/Tối
26.6/ 33.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29°
Sáng/Tối
27.2/ 33.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 30.6°
Sáng/Tối
28/ 33.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 29.1°
Sáng/Tối
28.9/ 33.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 30°
Sáng/Tối
27.9/ 32.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.8°
Sáng/Tối
27.3/ 32.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.4°
Sáng/Tối
27.5/ 33.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.7°
Sáng/Tối
26.8/ 33.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.2°
Sáng/Tối
27.1/ 33.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29°
Sáng/Tối
27.4/ 33.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.5°
Sáng/Tối
27.1/ 34.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 28.8°
Sáng/Tối
27/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 26.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Thấp/Cao

26.4°/35.7°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0.03