Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:14 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28.2/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27.4°
Sáng/Tối
28.8/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.3°
Sáng/Tối
27.8/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.8°
Sáng/Tối
28.6/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.4°
Sáng/Tối
28.7/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.4°
Sáng/Tối
28.1/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.3°
Sáng/Tối
27.8/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.1°
Sáng/Tối
27/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 26.4°
Sáng/Tối
27.1/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.6°
Sáng/Tối
27.9/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.9°
Sáng/Tối
27.5/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.5°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.6°
Sáng/Tối
26.9/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.6°
Sáng/Tối
26.3/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.7°
Sáng/Tối
26/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26.3/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.1°
Sáng/Tối
26.8/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mưa vừa 32°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Thấp/Cao

26.1°/36.5°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0.73