Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:12 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:37
Nhiều mây
Tây Ninh
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.02 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

6.22

Tin tức thời tiết