Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:59 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
36.7/ 28.5°
Sáng/Tối
26.7/ 38.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
26.2/ 38.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 30.5°
Sáng/Tối
27.6/ 40.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 30.7°
Sáng/Tối
27.6/ 40.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 29.6°
Sáng/Tối
27.8/ 37.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30.4°
Sáng/Tối
27.4/ 39.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 31.3°
Sáng/Tối
27.8/ 41.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.2/ 30.4°
Sáng/Tối
28.9/ 39.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 31.1°
Sáng/Tối
28.3/ 40.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 32.8°
Sáng/Tối
28.5/ 39.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 36.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 39.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:07
Thấp/Cao

26.5°/40.4°

Độ ẩm

38%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.75 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

11.99