Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:21 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Mây cụm
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Thấp/Cao

23°/35°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.49 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

4.75