Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:59 | 20/04/2024
Thấp/Cao
26.3/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.6/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.7/ 35.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
38.3/ 38.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
35.2/ 35.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.3/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.1/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây thưa 38.2°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 38.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Thấp/Cao

24.3°/39.2°

Độ ẩm

25%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/giờ

Điểm ngưng

15.6 °C

Chỉ số UV

6.49