Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:27 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Nhiều mây
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0