Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:40 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
27.5/ 24.5°
Sáng/Tối
24.2/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 25.8°
Sáng/Tối
26.5/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26°
Sáng/Tối
25.1/ 26.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 24.9°
Sáng/Tối
25.3/ 25.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 26.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Thấp/Cao

24.5°/28.1°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.35 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0