Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:52 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:53
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

3.78