Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:42 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:45
Mưa nhẹ
Huyện Bắc Yên
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:53
Thấp/Cao

22°/25°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.39