Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:55 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
24/ 14°
Sáng/Tối
10/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:51
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 15°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:51
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 19°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:51
Thấp/Cao

12°/28°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0