Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:05 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
31.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.5/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.4°
Sáng/Tối
25.2/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 25.2°
Sáng/Tối
25.4/ 27.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.3°
Sáng/Tối
24/ 25.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 24.9°
Sáng/Tối
25.9/ 25.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 23.5°
Sáng/Tối
24.1/ 24.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.9/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25/ 27.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Thấp/Cao

24.1°/33.2°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.22 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0