Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:09 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
21/ 13°
Sáng/Tối
11/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:22
Mây rải rác
Huyện Bắc Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 12°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:20
Thấp/Cao

11°/22°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0