Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:58 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:38
Mưa nhẹ
Huyện Bắc Yên
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:50
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

6.9 km

Gió

1.53 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết