Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:54 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 23.9°
Sáng/Tối
23.4/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 24.6°
Sáng/Tối
22.4/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 24.1°
Sáng/Tối
23.3/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 26.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 26.3°
Sáng/Tối
23.7/ 32.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.7°
Sáng/Tối
24.7/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.9°
Sáng/Tối
25.7/ 34.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.9°
Sáng/Tối
27.7/ 27.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.7/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 25.6°
Sáng/Tối
26.6/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26.2/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.3°
Sáng/Tối
26.5/ 28.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 25.9°
Sáng/Tối
27.1/ 26.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 23.2°
Sáng/Tối
25.2/ 24.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa vừa
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây cụm 23.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Thấp/Cao

22°/31.2°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0