Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:32 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
23/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây cụm 36°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:13
Thấp/Cao

23°/39°

Độ ẩm

22%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.74 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0.18