Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:49 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:46
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:38
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:51
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0