Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:52 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Huyện Bắc Yên
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:34
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

10.83