Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:31 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
26.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa vừa

16:00

27°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.29 km/giờ

19:00

27.3°C / 27.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
0.47 km/giờ

22:00

26.4°C / 27.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.9 km/giờ
Ngày/Đêm
26.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24.3/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa vừa

01:00

25.6°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.11 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.2 km/giờ

07:00

26°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.56 km/giờ

10:00

26.5°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.29 km/giờ

13:00

30.7°C / 36.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
0.85 km/giờ

16:00

29.6°C / 36.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.87 km/giờ

19:00

25.6°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.35 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.96 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.5°
Sáng/Tối
25/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa vừa

01:00

25.6°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.9 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.85 km/giờ

07:00

27.5°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.05 km/giờ

10:00

30.9°C / 37.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.63 km/giờ

13:00

31.9°C / 38°C
Mưa vừa Mưa vừa
75%
2.24 km/giờ

16:00

30.7°C / 37.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.77 km/giờ

19:00

26.7°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.48 km/giờ

22:00

26.6°C / 27.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.24 km/giờ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.5°
Sáng/Tối
25.3/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.57 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.52 km/giờ

07:00

27.6°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.11 km/giờ

10:00

33.1°C / 40.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
0.98 km/giờ

13:00

34.9°C / 41.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
0.69 km/giờ

16:00

31.7°C / 38.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.52 km/giờ

19:00

28.2°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.86 km/giờ

22:00

27.6°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.31 km/giờ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27/ 32.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Nhiều mây

01:00

26.5°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.19 km/giờ

04:00

26.9°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.26 km/giờ

07:00

28°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.95 km/giờ

10:00

31.4°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
5.48 km/giờ

13:00

30.5°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
4.13 km/giờ

16:00

32.7°C / 38.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
4.65 km/giờ

19:00

29.3°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.54 km/giờ

22:00

27.5°C / 30.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.36 km/giờ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.6°
Sáng/Tối
28.1/ 34.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ

01:00

27.6°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.98 km/giờ

04:00

28.9°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.99 km/giờ

07:00

28.1°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
3.62 km/giờ

10:00

33.3°C / 39.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
4.84 km/giờ

13:00

36.7°C / 43°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
5.8 km/giờ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa vừa 29°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Thấp/Cao

24.5°/31.5°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.54