Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:05 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26°
Sáng/Tối
24.8/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 26°
Sáng/Tối
24.6/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25.8/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26.8°
Sáng/Tối
24.7/ 33.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.6°
Sáng/Tối
25.3/ 36.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.1/ 37.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 30.1°
Sáng/Tối
29.6/ 36.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 30.2°
Sáng/Tối
29.5/ 37.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 25.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Thấp/Cao

24.6°/33.8°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.07 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0