Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:58 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.1°
Sáng/Tối
26.7/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.6/ 28.5°
Sáng/Tối
28.8/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.6°
Sáng/Tối
28.2/ 31.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 28.7°
Sáng/Tối
29/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.5°
Sáng/Tối
28.9/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 27.4°
Sáng/Tối
28.3/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 27.9°
Sáng/Tối
28.2/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27.2/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.2/ 27.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.7°
Sáng/Tối
27/ 27.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.3°
Sáng/Tối
27.8/ 26.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 28.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.6°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.3°
Sáng/Tối
28.8/ 31.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 28.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 28.3°
Sáng/Tối
27.7/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29.7°
Sáng/Tối
28.8/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.7°
Sáng/Tối
28.9/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 29.5°
Sáng/Tối
29/ 32.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.8/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.7°
Sáng/Tối
27.8/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 28.3°
Sáng/Tối
28.8/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.9/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:27
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Thấp/Cao

24.8°/33.6°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.07 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0