Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:17 | 04/12/2023
Thấp/Cao
24.1/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.9/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.8/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.7/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.7/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây cụm 26.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:14
Thấp/Cao

24.1°/27.8°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

4.39