Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:48 | 16/06/2024
Thấp/Cao
25.4/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.9/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.8/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.5/ 35°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
36.7/ 36.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.4/ 32.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25.4°
Tầm nhìn
5.22 km
Áp suất

1007 mb

Mưa cường độ nặng
Thấp/Cao
26.9/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây thưa 38.2°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 43.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Thấp/Cao

25.5°/38.9°

Độ ẩm

39%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

12.42