Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:25 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:44
Mưa vừa

22:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.74 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:43
Mưa nhẹ

01:00

28°C / 32°C
Mây rải rác Mây rải rác
83%
2.21 km/giờ

04:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
87%
2.1 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.55 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.78 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
4.55 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
4.13 km/giờ

19:00

27°C / 31°C
Mây rải rác Mây rải rác
81%
1.81 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.46 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:42
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.48 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.12 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.88 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
3.56 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.5 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.94 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.66 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.42 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa rất nặng

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.15 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.37 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
2.84 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.34 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
3.07 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
98%
2.14 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.36 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.31 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.16 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
2.85 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.12 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
2.08 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
2.56 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.2 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.23 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.79 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.45 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.26 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
2.33 km/giờ

10:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.62 km/giờ

13:00

31°C / 37°C
Mây cụm Mây cụm
63%
3.77 km/giờ

16:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
4.32 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.55 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:44
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0