Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:24 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:43
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0