Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:45 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0