Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:04 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
24/ 27.2°
Sáng/Tối
25.3/ 24.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.6/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 27.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 26.1°
Sáng/Tối
24.1/ 28.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.5°
Sáng/Tối
25.9/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27.3°
Sáng/Tối
25.7/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 29.3°
Sáng/Tối
27.7/ 34.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Nhiều mây
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa nhẹ 27.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Thấp/Cao

24.2°/31.9°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

5 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0