Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:36 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

962 mb

Gió

20.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa vừa
Thị xã Điện Bàn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0