Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:09 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21.5/ 23.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.6/ 22.1°
Sáng/Tối
21.5/ 23.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 23.4°
Sáng/Tối
22.8/ 23.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 24.7°
Sáng/Tối
23.9/ 26.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 23.7°
Sáng/Tối
22.2/ 26.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.4/ 24.2°
Sáng/Tối
22.1/ 26.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 19.2°
Sáng/Tối
23.1/ 24.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 22.6°
Sáng/Tối
19.9/ 23.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.2/ 23.3°
Sáng/Tối
21.3/ 27.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.4/ 24.6°
Sáng/Tối
23.4/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:55
Mây cụm
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây thưa 24.2°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:53
Thấp/Cao

20.4°/27.3°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0