Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:44 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0