Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:04 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0