Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:19 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30.6/ 26°
Sáng/Tối
26.1/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.4°
Sáng/Tối
25.1/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.7°
Sáng/Tối
25.6/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 27.3°
Sáng/Tối
25.7/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.1°
Sáng/Tối
26.5/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.3°
Sáng/Tối
27.4/ 31.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 28°
Sáng/Tối
27.3/ 33.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 27.9°
Sáng/Tối
28.2/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 29°
Sáng/Tối
27.4/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 29°
Sáng/Tối
26.2/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27°
Sáng/Tối
27.9/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 27.3°
Sáng/Tối
26.1/ 33.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 26.9°
Sáng/Tối
28/ 32.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.4/ 27.8°
Sáng/Tối
28/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Sương mờ 26.5°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Thấp/Cao

25.7°/30.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

5 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0.2