Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:12 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

997 mb

Gió

23.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:28
Mưa vừa
Thị xã Điện Bàn
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa rất nặng 26°

C

F

Mưa rất nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

990 mb

Tầm nhìn

2 km

Gió

17.49 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0