Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:26 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Nhiều mây
Thị xã Điện Bàn
Đã cập nhật 7 phút trước
Ít mây 25°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0