Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:59 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
32/ 27.4°
Sáng/Tối
28.2/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Mưa nhẹ

10:00

33.6°C / 38.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
4.22 km/giờ

13:00

33.7°C / 39.4°C
Mây cụm Mây cụm
59%
2.4 km/giờ

16:00

30.4°C / 36.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
4.25 km/giờ

19:00

28.4°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.6 km/giờ

22:00

28.3°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.96 km/giờ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Mưa nhẹ

01:00

27.9°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.42 km/giờ

04:00

26.1°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.33 km/giờ

07:00

27.2°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.03 km/giờ

10:00

28°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
4.25 km/giờ

13:00

29.9°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
3.31 km/giờ

16:00

30.9°C / 35.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.99 km/giờ

19:00

27.7°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.66 km/giờ

22:00

26.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.42 km/giờ
Ngày/Đêm
27.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.3/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:11
Mưa nhẹ

01:00

26.6°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.82 km/giờ

04:00

26.8°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.71 km/giờ

07:00

26.9°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
4.05 km/giờ

10:00

27.9°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.01 km/giờ

13:00

27.1°C / 31.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.72 km/giờ

16:00

28.9°C / 31.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
3.65 km/giờ

19:00

26°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.91 km/giờ

22:00

26.1°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.29 km/giờ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.2°
Sáng/Tối
25.9/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:11
Mưa nhẹ

01:00

25.5°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.8 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.41 km/giờ

07:00

26.8°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
4.7 km/giờ

10:00

29.7°C / 34.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
5.33 km/giờ

13:00

29.4°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.54 km/giờ

16:00

27.4°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.29 km/giờ

19:00

27.2°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.32 km/giờ

22:00

26.9°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.27 km/giờ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 25.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:11
Mưa vừa

01:00

26.8°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
6.36 km/giờ

04:00

25.4°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
6.51 km/giờ

07:00

26.1°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
6.52 km/giờ

10:00

27.9°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.39 km/giờ

13:00

26.3°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.67 km/giờ

16:00

25.4°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
5.08 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.99 km/giờ

22:00

25.8°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.14 km/giờ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.7°
Sáng/Tối
25.1/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:11
Mưa nhẹ

01:00

25.7°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.06 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.43 km/giờ

07:00

26.1°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
4.55 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 32.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Thấp/Cao

26.8°/33.2°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.29 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

5.23