Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:14 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
34.9/ 29.1°
Sáng/Tối
28.4/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.5/ 29.1°
Sáng/Tối
29.8/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.8/ 29.5°
Sáng/Tối
29.1/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.2/ 28.4°
Sáng/Tối
29.2/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.9/ 29.1°
Sáng/Tối
29.7/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.8/ 29.2°
Sáng/Tối
29.8/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.5/ 29.7°
Sáng/Tối
29.5/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.6/ 29.2°
Sáng/Tối
29.5/ 31.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 28.6°
Sáng/Tối
30.7/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.7°
Sáng/Tối
29/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.9°
Sáng/Tối
29.1/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.3/ 28°
Sáng/Tối
28.6/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.1/ 28.7°
Sáng/Tối
28.2/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.4/ 27.9°
Sáng/Tối
28.3/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28.9/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.1°
Sáng/Tối
28.7/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.5/ 28.8°
Sáng/Tối
29/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.8/ 28.5°
Sáng/Tối
28.1/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.3/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.4°
Sáng/Tối
28.3/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.6/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 30.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 28.4°
Sáng/Tối
29.2/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.2°
Sáng/Tối
29.3/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.4°
Sáng/Tối
29.7/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.4°
Sáng/Tối
28.1/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 28.4°
Sáng/Tối
29/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.5°
Sáng/Tối
28.7/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.4°
Sáng/Tối
28.9/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 27.3°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:55
Thấp/Cao

26.1°/35.9°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.64 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0