Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:23 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 28°
Sáng/Tối
26.1/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26.6/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 27.9°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.6/ 27°
Sáng/Tối
26.6/ 33.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 33.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.1/ 28.1°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.4/ 28.7°
Sáng/Tối
28/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 28.9°
Sáng/Tối
27.4/ 32.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 27.1°
Sáng/Tối
28.2/ 33.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26.7/ 33.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Thấp/Cao

25.9°/34.1°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.1 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0