Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:01 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:53
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:53
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mây cụm
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:53
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.81 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

3.13