Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:04 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 27°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

8.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:27
Mưa vừa
Thị xã Đông Hòa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 29°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:36
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.41 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

9.26