Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:05 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:53
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.13 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0