Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:22 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
31/ 27.5°
Sáng/Tối
26.7/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26.8/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.5°
Sáng/Tối
25.3/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.7°
Sáng/Tối
25.4/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.8°
Sáng/Tối
27.6/ 33.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 29.1°
Sáng/Tối
28.8/ 32.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.2°
Sáng/Tối
27.6/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.3°
Sáng/Tối
27.5/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 27.2°
Sáng/Tối
26.1/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 25.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 26.6°
Sáng/Tối
25/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:11
Thấp/Cao

26.8°/31°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.91 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.2