Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:00 | 24/05/2024
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.79
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
2.27
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.58
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
6.9
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
9.32
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
10.01
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
8.36
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
5.6
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.44
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.78
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.26
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.62
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.78
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
3.81
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
9.42
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
11.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
9.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
7.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.62
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.29
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.84
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Đã cập nhật 21 phút trước
Bầu trời quang đãng 25.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Thấp/Cao

25.2°/34.2°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0