Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:09 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.3/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 26.7°
Sáng/Tối
25.6/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 27°
Sáng/Tối
25.2/ 34.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 29.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.1/ 27.2°
Sáng/Tối
25.7/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 28.7°
Sáng/Tối
26.6/ 33.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 29.3°
Sáng/Tối
26.5/ 37.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.3°
Sáng/Tối
27.5/ 34.7°
Áp suất

998 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 24.9°
Sáng/Tối
26.8/ 26.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.4/ 24.1°
Sáng/Tối
23.4/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.8°
Sáng/Tối
24.2/ 32.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.3/ 28.9°
Sáng/Tối
25.5/ 34.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 25.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Thấp/Cao

25.4°/34.7°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0