Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:11 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.8/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 26.5°
Sáng/Tối
25.7/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 27.1°
Sáng/Tối
25.2/ 34.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 29.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.3/ 27.9°
Sáng/Tối
25.5/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26.2/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
26.9/ 33.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 29.9°
Sáng/Tối
26.8/ 37.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây thưa 25.5°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Thấp/Cao

25.4°/34.4°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0