Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:57 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Nhiều mây
Huyện Thuận Nam
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

9.47 km

Gió

5.9 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0