Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:03 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:48
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:48
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:49
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:49
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:49
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:50
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:50
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:51
Nhiều mây
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:46
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.39 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.16