Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:51 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 27.7°
Sáng/Tối
28.6/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.2°
Sáng/Tối
26.7/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 25.5°
Sáng/Tối
26.7/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 25.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.9/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.8°
Sáng/Tối
25.7/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.1°
Sáng/Tối
25.7/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.6/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 28.9°
Sáng/Tối
27.6/ 34.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Nhiều mây
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 31.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Thấp/Cao

25.2°/33.4°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.15 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

2.72