Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:31 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.58 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

9.11